M O J E   L I C E
fotoalbum op
štih mesta 1980-84
RIČI Miodrag RISTIĆ
( poesy ) ii
2004 ©


    S A D R Z A J
 
I deo: UGLOVI  SNI
MANJA PORTRETA

0.  reci
α˚    u g l o v i
1.  promena1
2.  uslovi
3 putokaz
9.  pismo
10. herbarijum
11. voz. ritual. ritam
12. na vest
osvetljenost sobe
14. soba. neko vreme
15.  zamena strana
16. prekrstene noge u
17.  nasledje
18. papirus
  uz vatru price
20.pljusniIstinuuLice
22.  linija srca
24.  u senci vreme
26.  predznak
    konkretno
28 ... jesen je
e° mrlje-pranje ruku
30.  lepak za rojeve
32.  ostavi trag
34.  ona je tu
35.  pesak
36. 
skupni portret                                                                                          ®
Riči   Miodrag   RISTIĆ
Za autora  ima značaja  jedino u nastajanju.
Ukoliko napisano govori, o njemu se zaista
nema  šta reći;   ako  neonda se tek nema
što a   dodati.


ψ˚
 
Poziv na literaturu:
    
 ş            u  zadžepku  ▼

                       0˚                
 otrgnuti listovi
                  čitanog štiva

u zaturenom zadžepku
od uvoštenog platna
uz formulu za izradu
slepljena mapa
sa ucrtanim obličjem
 za slučaj da se  i
presovano bilje
zaboravi  te

   
pa  
nekuda zatre...

                                           
    φ˚   Deo drugi
 
SNEG na SLICI


  ψ°   sportski duh

40. 
duboko u mrezi
42.  promena 2ş
45.  suvisno smeta
47situacija u prazno
48.  maska
50.  svojerucno
       
K R A J

 Lice s naslovnice


  office@opstamesta

                                     ii 2oo4 ©        biblioteka ilegalna izdanja        edicija: nepostojeci pisci        ®  prepravljani original