M O J E   L I C E
fotoalbum op
štih mesta 1980-84
RIČI Miodrag RISTIĆ
( poesy ) ii
2004 ©


    S A D R Z A J
 
I deo: UGLOVI  SNI
MANJA PORTRETA

0.  reci
α˚    u g l o v i
1.  promena1
2.  uslovi
3 putokaz
9.  pismo
10. herbarijum
11. voz. ritual. ritam
12. na vest
osvetljenost sobe
14. soba. neko vreme
15.  zamena strana
16. prekrstene noge u
17.  nasledje
18. papirus
  uz vatru price
20.pljusniIstinuuLice
22.  linija srca
24.  u senci vreme
26.  predznak
    konkretno
28 ... jesen je
e° mrlje-pranje ruku
30.  lepak za rojeve
32.  ostavi trag
34.  ona je tu
35.  pesak
36. 
skupni portret

24°


U      S    E    N    C    I


Smehu prolaznik dobaci
parče prebledelog neba
u  nestvarnoj   svetlosti
da vidim posle starca sa štapom
i ne razaznam  o čemu  govori
m
Još bacam sva obeležja i silazim
ne bih li shvatio šta kaže
Negde u dubokoj mladosti
koje se ne sećam čini se
j e r   dogodiće se sada
vraćah ljude reči slova
u razlistane knjige njima
cep↓ajući se
u likove
Praznini što ostajaše
davah neodredjena imena
kada sami počeše
izlaziti reči ljudi
ljudi
-reči nestvarnih značenja
Ne naslutivši  koji su koji
gubih iz vida da se smejem
Ponavljao je glas
/ne razaznajem iz senke
kao sada gledam pre nego
što sve pa i ovo zaboravim
/
ćutanje ili reč
seleći se iz senke u vreme

    ↓
    k25°

V E T A R   u   L E DJ A
                              pri mesečini isto
                                me se seti

Kažiprsta uprta u vetar
pristižu u suton do kolena
na dan jahanja uz senke kopalja
doduše malo zakasnele

Glava ale umorna smeška
upravo oglodana sa
u šavovima .ostalim
mestom za vino pa
uz vatru  navrati
u priču po svoje

Kaže da će jednom
preko posle puno dima
opet isti/isto  biti
pre nego  što  sve
strpljivo   sasluša
do preloma u priči

:Ospe se u hlad zemljanog
podruma gde iz mladosti
u istu stopu   kroz suvi
kašalj starinsko sustiže
[nas]
vino  Pljusne kao osmeh  ob
lika na slici  nigde  ranije
spomenut u priči  tek onako
uzgred
 naznačen  na   skici

.za    :pr
n               [a/i  SUNCEOČI]
    φ˚   Deo drugi
 
SNEG na SLICI


  ψ°   sportski duh

40. 
duboko u mrezi
42.  promena 2ş
45.  suvisno smeta
47situacija u prazno
48.  maska
50.  svojerucno
       
K R A J

 Lice s naslovnice


  office@opstamesta

                                     ii 2oo4 ©        biblioteka ilegalna izdanja        edicija: nepostojeci pisci        ®  prepravljani original